De nieuwe U fouten

Zoals iedereen wel gemerkt heeft, zijn de richtlijnen voor onsportieve fouten dit seizoen wat aangescherpt. Of je nou als speler merkt dat de arbiters ineens sneller met de hand om de pols staan, of dat je als referee vaker die vermaledijde tweemaal plus zijkant moet geven, the world has changed. Hoewel het erop lijkt dat de hausse aan U-fouten wat is gaan liggen, is het goed om af en toe toch nog eens even de regels bij de hand te nemen.

Daarom duiken we even in artikel 37:

37.1.1. Een onsportieve fout is een spelersfout met contact welke naar de mening van de arbitrage

• Geen poging is om binnen de geest van de regels de bal te spelen
• Excessief hard contact veroorzaakt door een speler die probeert de bal
te spelen of de tegenstander.
• Een onnodig contact veroorzaakt door een verdedigende speler om de voortgang van het team in transitie te stoppen.
Dit is van toepassing tot het begin van de ‘ act of shooting’ door de
aanvallende speler.
• Contact door de verdediger van zijkant of achterkant bij een aanvaller ,
teneinde de fast break te stoppen en met geen verdedigende spelers
meer tussen speler met bal en de basket.
Van toepassing tot de aanvaller begint met act of shooting.
• Contact door de verdediger met een aanvaller op het veld, tijdens de
laatste twee minuten in de vierde periode en elke overtime, als de bal
nog in handen isvan de arbitrage Daniel ter beschikking van de speler
voor een inworp, maar vóór de inworp heeft plaatsgevonden.

Waarom was het een U-fout?

ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
37.1.2. De arbiter dient onsportieve fouten door de wedstrijd heen consistent beoordelen en dient alleen de actie te beoordelen.

 

ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
37.2. Straf
37.2.1. Een onsportieve fout wordt genoteerd tegen de betreffende speler
37.2.2. Een vrije worp/twee vrije worpen worden toegekend aan de speler op wie de fout gemaakt werd, gevolgd door

• Inworp ter hoogte van de middenlijn, tegenover de wedstrijdtafel.
• Een sprongbal in de middencirkel om het eerste kwart te beginnen.
Het aantal vrije worpen wordt bepaald als volgt:
• Indien gemaakt tegen een speler die niet in de act of shooting was: 2 vrije
worpen
• Indien gemaakt tegen een speler in the act of shooting
o De score (als deze raak is) wordt geteld, en daar bovenop 1
vrije worp.
• Indien gemaakt tegen een speler in the act of shooting welke mist: twee of
drie vrije worpen.

37.2.3. Een speler krijgt een Game Disqualification (GD) indien hij twee onsportieve fouten begaat, of een onsportieve fout combineert met een technische fout.
37.2.4. Als een speler zoals in Art 37.2.3 genoemd een U scoort, zal dit de enige fout zijn die bestraft worden. Er zal geen extra straf voor de Game Disqualification zijn.

5 CRITERIA

ART. 37 ONSPORTIEVE FOUTEN
5 CRITERIA
Om betere besluitvorming te faciliteren, dienen scheidsrechters één van de vijf bestaande criteria te gebruiken om te zien of een U gefloten dient te worden. De criteria heten C1, C2, C3, C4 en C5.

Op zoek naar een consistente lijn

ART. 37 ONSPORTIEVE FOUTEN
5 CRITERIA
Geen legitieme poging de bal te spelen binnen de geest van het spel en de regels.
Excessief hard contact door een speler die probeert de bal of de tegenstander te spelen.
Een onnodig contact veroorzaakt door de verdedigende speler teneinde de voortgang van het aanvallende team in transitie te stoppen. Dit geldt tot het moment dat de aanvallende speler zijn act of shooting begint.

ART. 37 ONSPORTIEVE FOUTEN
5 CRITERIA
Contact door de verdedigende speler van achter of zijwaarts op een tegenstander in een poging om de break te stoppen en wanneer er geen verdedigende speler meer is tussen de aanvaller en de basket. Dit geldt tot de aanvallende speler zijn act of shooting begint.

Contact door de verdedigende speler op een tegenstander op het veld tijdens de laatste twee minuten in het vierde kwart en in elke verlenging, wanneer de bal out of bounds is voor een inworp, en bezit van de arbitrage danwel ter beschikking van de speler voor de inworp, maar voor de bal in het spel gebracht
is.

Er is slechts EEN nieuw criterium C3 toegevoegd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.